HVEM VI ER

CPH-mægling & amp; Forhandling er et skandinavisk samarbejde med mægling, interessebaseret forhandling og konstruktiv konfliktløsning som omdrejningspunkt. Vi er baseret i København og Stockholm og på fuld tid mæglere og advokater med betydelig erfaring inden for mægling og interessebaseret forhandling.

Thomas Samsø Bloch (DK)

Thomas

Telefon: (+ 45) 26 81 95 70 & nbsp;
Mail: tsb@cphmediation.com

 • Fuldtids mægler og mæglingsadvokat/rådgiver (kommerciel, arbejdsplads og byggeri)
 • Advokat (“advokat”)
 • Retsmægler-øst High Court District
 • Mægler – Det Danske Mæglingsinstitut
 • Mægler i det globale mæglerpanel – Ombudsmandens kontor for FN -midler og programmer (UNDP, UNFPA, UNICEF, UNOPS og UN- Kvinder.)
 • Tidligere administrerende direktør for Det Danske Mæglingsinstitut (2018-2021)
 • Tidligere formand og nuværende bestyrelsesmedlem i Danske Mægleradvokater
 • Medlem af Foreningen af danske advokatfirmaers repræsentantskab
 • Medlem af sammenslutningen af ​​danske advokatfirmaers industriudviklingsudvalg
Gert-1

Gert Nilsson Eldrimner (SE)

Phone: (+46) 70 741 01 00
Mail: gert.nilsson@eldrimner.se

 • Full-time mediator (commercial, workplace, construction and family)
 • Attorney-at-law (“advokat”)
 • Mediation lecturer i.a. at the Faculty of Law at the Copenhagen University
 • Founder and Leader of the Network “Svenska Medlare” (“Swedish Mediators”)
 • Founder and Leader of the Network “Medlingskollegiet” (“College for Mediation”)
 • Co-founder, former Chair and current Member of the Board of “Stiftelsen Svenska Institutet för Medling” (“The Swedish Institute for Mediation Foundation”)
 • Founder and former Chair of the Swedish section of the European Mediation Organisation for Judges, GEMME
 • Member of the Centre for Effective Dispute Resolution’s (CEDR, London) Panel of International Mediators (commercial disputes)
 • Member of CEDR’s Panel of International Mediators for Platform to Business Disputes (P2B)
 • Member of ADR Center Global’s (Rome) Panel of International Mediators (commercial disputes)

Heltidsmægler (kommerciel, arbejdsplads, byggeri og familie)
Advokat (“advokat”)
Formidlingslærer bl.a. ved Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet
Grundlægger og leder af netværket “Svenska Medlare” (“svenske mæglere”)
Grundlægger og leder af netværket “Medlingskollegiet” (“College for Mediation”)
Medstifter, tidligere formand og nuværende bestyrelsesmedlem i “Stiftelsen Svenska Institutet för Medling” (“The Swedish Institute for Mediation Foundation”)
Grundlægger og tidligere formand for den svenske afdeling af European Mediation Organization for Judges, GEMME
Medlem af Center for Effective Dispute Resolution’s (CEDR, London) panel af internationale mæglere (kommercielle tvister)
Medlem af CEDR’s Panel of International Mediators for Platform to Business Disputes (P2B)
Medlem af ADR Center Globals (Rom) panel af internationale mæglere (kommercielle tvister)