HVORFOR VÆLGE OS

CPH Mediation & amp; Forhandling tilbyder bistand til at løse virksomheders og organisationers kommercielle tvister og konflikter på et så tidligt tidspunkt som muligt for at:

 • For at reducere virksomhedens eller organisationens omkostninger til konfliktløsning
 • At finde bedre og mere kommercielt orienterede løsninger end de løsninger, der kan opnås gennem retssager (domstol og voldgift)
 • At opretholde gode samarbejdsrelationer med fokus på fremtidige samarbejder frem for tidligere uenigheder
 • At skabe et godt samarbejdsklima – både internt og eksternt
 • At signalere virksomhedens samarbejde kultur til omverdenen

Forhandling og mægling giver mulighed for at finde bedre og mere kommercielt orienterede løsninger end retssager og voldgift

Vores fokus er at løse kommercielle tvister og konflikter gennem forhandling og mægling frem for gennem retssager (retssager og voldgift), fordi:

 • Virksomheder har sjældent en kommerciel interesse i at overlade forretningsbeslutninger til en dommer eller en voldgiftsmand
 • Kommercielle konflikter er sjældent principielle
 • Konflikter er oftest forankret i menneskelige faktorer, såsom dårlig kommunikation, misforståelser og mistillid kombineret med modstridende interesser og uvillighed til at fokusere på modpartens interesser.
 • I gennemsnit bruger danske virksomheder 8,2% af deres resultat efter skat på konflikter. I byggebranchen er tallet helt oppe på 14,1%*.
 • Varigheden af ​​retssager er ofte meget lang. I gennemsnit tager retssager 16 måneder og voldgift 18 måneder *.
 • Forhandling og mægling giver mulighed for at finde bedre og mere kommercielt orienterede løsninger end retssager og voldgift.

*jf. Hvidbogen “Mediation i et samfundsmæssigt perspektiv” (2016) udgivet af Det Danske Mæglingsinstitut