“I medling kan man istället fokusera på en affärsmässig lösning, vilket ju är det som parterna önskar, inte en lösning som finns att hämta i lagboken. Då blir lagstiftningen mer som ”bakgrundsmusik”.
– Gert Nilsson Eldrimner, Dagens Juridik (26.8.2021)