Brancheinitiativet Værdibyg giver i vejledningen konkrete værktøjer til afklaring af konfliktens kerne og selve konfliktløsningen. Derudover giver vejledningen en række anbefalinger til, hvordan man som part kan forberede sig og bidrage til en effektiv og værdiskabende mediation eller mægling.

I byggeriet er mediation og mægling to forskellige konfliktløsningsprocesser. Grundlæggende søger man med såvel mediation som mægling at få afklaret konfliktens kerne og at nå frem til en fælles god løsning, men mediatorens og mæglerens rolle er forskellige. Således forholder mediatoren sig neutral og upartisk, og bringer ikke egne løsningsforslag på banen, men har fokus på at facilitere forhandlingsprocessen. Ved mægling har mægleren oftest en faglig baggrund, som kan bringes i spil med evt. løsningsforslag, hvis parterne ikke selv kan komme videre. Mæglerens forslag er dog ikke bindende for parterne.

Skærmbillede 2021-08-06 kl. 19.23.33

Afhængig af konfliktens karakter, stadie og grundlag, kan det være fordelagtigt at vælge den ene proces frem for den anden. Fælles for begge processer er, at de går hurtigt og at de kan finde sted undervejs i projektet, mens alle parters erindring om konfliktens detaljer og historik stadig er frisk. Det giver bedre mulighed for at finde en fælles løsning og bevare den gode samarbejdsrelation i projektet – trods uenigheder.

I vejledningen gives der en række anbefalinger til, hvordan man som part kan forberede sig og bidrage til en effektiv og værdiskabende mediation eller mægling.

Vejledningen understøtter reglerne i AB-systemet og Voldgiftsnævnets procesregler og kan downloades her.